Infoavond
bijwonen?

Privacy

Duchenne Heroes houdt zich aan de Nederlandse regelgeving op het gebied van privacy. Gegevens die via deze site worden verzameld, worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alle gegevens die door de website verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk behandeld en de opslag en doorgifte is beveiligd door middel van de daarvoor gebruikte technieken (zoals anti-virusprogramma’s, firewalls, wachtwoorden en een goed beveiligd netwerk). Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de organisatie van Duchenne Heroes alleen voor het doel waarmee de deelnemer ze heeft achtergelaten of de daarmee verenigbare doeleinden.

Cookies & webstatistieken
Duchenne Heroes maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Wij gebruiken enkel cookies om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van Google Analytics.

Andere sites
Op de site van Duchenne Heroes treft men links aan naar andere websites. De organisatie van Duchenne Heroes kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites.

Social Sharing
Bij gebruik van de social media van Duchenne Heroes (bijvoorbeeld Facebook en Twitter) wordt een aantal gegevens van bezoekers opgeslagen door de social media services om het gebruik te faciliteren en te meten.

Wijzigingen
Duchenne Heroes behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in bovenstaand privacybeleid.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.duchenneheroes.nl. Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
Emolife aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. Emolife wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ten bate van het evenement Duchenne Heroes. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Emolife veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Copyright
Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij Emolife. Emolife behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Informatie van derden, producten en diensten
Emolife kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op de websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen
De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Emolife behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.