Infoavond
bijwonen?

John Rosenbrand

Mountainbike · Deelnemer

Team Finnspiration

Driemaal scheepsrecht zeggen ze toch en ondanks mijn motto, pijn is fijn- jeuk is leuk en bloed moet, gaan we er weer voor in 2018.
Zodat de onderzoeken voor de Duchenne kids voortgezet kunnen worden en ze een rooskleuriger toekomst te gemoed kunnen zien.
En de beloning voor een week afzien is de binnenkomst waar we ontvangen worden door de werkelijke helden.

€ 1.380,82 / 2.500,00

Sponsor